Условия на съхранение и транспортиране на партиди
еднакви продукти а също така възприемчивост и отделяне на етилен на отделните продуки.

Зеленчуци
Наименование
Температура °С 
Влажност на въздуха
Време  на съхранение
Отделяне на етилен
Възпри-емчивост  етилен
Зеле ранно
0°-1°
95-1000
3-6 седмици
МН
В
Зеле зимно
0°-1°
95-100
5-6 месеца
МН
В
Краставици
8°-11°
90-95
1-2 седмици
Н
В
Пипер
7°-10°
90-95
2-3 седмици
Н
Н
Печурки
90-95
5-7 дена
МН
СР
Домати зелени
12°-15°
90
2-3 седмици
МН
В
Домати розови
10°-12°
90
1-2 седмици
-
-
Домати узрели
8°-10°
90
1 седмица
В
Н
Картофи
ранни
10°-15°
90-95
10-14 дена
МН
СР
Картофи
есенни
4°-5°
95-98
5-10 месеца
МН
СР
Плодове
Наиме-нование
Температура °С 
Влажност  въздуха
Време на съхранение
Отделянена етилен
Възпри-емчивост  етилен
Дини
10°-12°
90
2-3 седмици
МН
В
Праскови
-1°
90-95
2-6 седмици
СР
СР
Череши
-1°
90-95
2-3 седмици
МН
Н
Круши
-1,5° do 0,5°
90-95
2-7 седмици
В
В
Ябълки
0°-4°
90-95
1-8 месеца
МН
В
Ябълки
Айдаред
3,5°-4,5°
90-95
5 месеца
МН
В
Ябълки
Голден
1,5°-2°
90-95
4-6 месеца
МН
В
Пъпеш
4°-5°
90
1-3 седмици
В
СР
Кайсии
-1°
90-95
1-4 седмици
СР
СР
Нектарини
-1°
90-95
2-6  седмици
СР
СР
Сливи
-0,5° do 0°
90-95
2-5 седмици
СР
СР
Ягоди
90-95
2-7 дена
Н
Н
Грозде
-1° do 0°
90-95
1-6 месеца
МН
Н
Вишня
90-95
3-7 дена
МН
Н
Легенда
Отделяне на етилен
МН = много ниска ( <0,1 μl/кг-ч в темп.20̊ C)
Н = ниска ( 0,1 – 1,0 μl/кг-ч. в темп. 20̊ C)
СР = средна ( 1 – 10,0 μl/кг-ч. в темп. 20̊ C)
В = висока ( 10 - 100 μl/кг-ч. в темп. 20̊ C)
МВ = много висока ( > 100 μl/кг-ч. в темп. 20̊ C)
Възприемчивост на етилен
Н – ниска
СР – средна
В - висока